Prosinec 2011

Horský klan 5.část

31. prosince 2011 v 23:33 | Liz |  Příběh Horského klanu
Jiskro doufám že nevadí že jsem použila kočky z tvého klanu :) Mám pocit že ty díly jsou čím dál tím víc dlouhé :)


Kapradina se probudila. Byla noc. V lékařském soupěti spala jenom Černodrápka. kapradina si stoupla a na nohou se držela jen silou vůle. Pomalu vyšla z doupěte. Rozhlédla se po táboře. Nikde nikdo jen u vchodu ležela Kostra a hlídala.Zamířila tedy k ní. Věděla že někdo odešel za Stínovými.
"Kod odešel do boje?"zeptala se Kostry když stála těsně u ní. Kostra se na ní otočila. Překvapilo jí že vidí zrovna Kapradinu.
"Odešla Tajemná, Oheň, Sokol, Temný a Tygrouš, proč?"zepútala se Kostra a prohlédla si Kapradinu. Bylo na ní vidět že jí zranění pořád bolí.
"Musím jít" mňoukla na ní Kapradina a vyrazila z tábora. Kostru to překvapilo. Vyběhla za ní.
"Někdo musí jít s tebou" Mňoukla když se zastavila před ní.
"Dobře zavolej Stínku"oznámila Kapradina. "Počkám tady, slibuju" mňoukla an Kostru, která zaběhla zpět do tábora pro Stínku.
Po nějáké době se vrátila společně s ještě rozespalou Stínkou. Jakmile Stínka poznala svou učitelku hned byla čilá a plná energie. Kostra se vrátila zpět na své místo u vchodu do tábora.
"Poběž za mnou stínko a nezaostávej"mňoukla rozkazovačně Kapradina a rozběhla se jak nejrychleji mohla směrem kde bojovala se Stínovými. Stínka běžela hned za ní.

Tajemná zatím společně s válečníky už dorazila na místo. Ani se nesnažily skrýt svou přítomnost, museli si se Stínovými promluvit.
"Co tu chcete?"mňoukla Tajemná na Stínového, který vypadal jako velitel.
"Váš klan se zase rozrůstá a Temného měsíce už nebaví čekat až se toho zhostí někdo jiný. Přišli jsme vás zase trochu srovnat" prskl na ní kocour.
Tajemná přelétla pohledem Stínové co tam byli. napočítala jich sedm. To nebylo dobré bylo jich více než očekávala. Musela se rozhodnout rychle. Boji se nebylo možné vyhnout. Jen koukla na své válečníky a ti kývli. Rozpuotal se boj.
Tajemná skočila na kocoura, který stál přímo naproti ní. Ostatní bojovali s ostatními, ale bylo jich moc. Sokol se vrhl na malého mourka, který byl, lae dot silný.

Kapradina se Stínkou přišli pozdě. Viděli už jen prchajcího Stínového válečníka. Kapradina se stínkou vyšli na mýtinu. Sokol, Temný, Oheň a tygrouš stáli okolo těla tajemné. Kapradina tam přiběhla, přesně ve chvíli, kdy tajemná stratila svuj osmý život. Ani jeden z válečníků si jí nevšiml, všichni pozorovali tajemnou, která se pomlau zvedala ze země.
Stínk skrytá za kapradinou tomu nemohla uvěřit. Tajemná se zahleděla na Kapradinu, která jí pozorovala. až nyní si válečníci uvědomili její přítomnost.
"Vracíme se do tábora"zavelela Tajemná a rozběhla se směrem k táboru. Sokol s Kapradinou běželi poslední.
"Co tu děláte?"zeptal se kapradiny Sokol. Byl dost naštvaný a nervózní z toho co Stínový kocour říkal.
"Přišla jsem se přesvědčit že se nezabiješ"mňoukla Kapradina a nohy jí selhaly a spadla na zem.
"V tomhle stavu?"zeptal se spíš posměšně než naštvaně. Pomohl jí vstát a podepřel jí.
"Nepotřebuju tvojí pomoc" odsekla Kapradina a dál běžela sama. T
Do tábora doběhli těsně pře svítáním. Kapradina potichu zalezla do Černodráčina doupěte a lehla si do pelíšku. Hned usla.
Sokol naproti tomu ležel v pelíšku, ale spát nemohl.

Všichni učedníci až na Stínku se probudily najednou jako na povel. Slunce stálo nejvýš. Srstík se snažil vzbudit Stínku. Najednou strčil Tygrouš hlavu do doupěte.
"Nechte ji spát včera v noci toho viděla moc potřebuje se vyspat" mňoukl na ně a pak zase zmizel. Srstík pokrčil rameny a vyběhl společně s ostatními ven. Němota se rozhlédla po táboře a zastavila se na skupině válečníků, kteří seděli v ruhu a něco si špitali. Nebyli tam, ale všichni.
Tajemná začala svolávat klan. Všechny kočky si sesedli před ní, výjmečně se přidala i Vážka s koťaty.
"Dnes v noci jsme bojovali společně se Stínovým klanem. Zvítězily jsme" mňoukla Tajemná. Kočky začali souhlasně mručet, ale Tajemná ještě neskončila. "Dnes trochu změním učitele a učedníky" mňoukla Tajemná. "Stínka je pro dnešní den sproštěna tréninku, ale pokud chce může trénoavt s ostatními. Ohníček společně s Modroočkou a Kostrou půjde kontrolovat hranice s Říčním klanem. Oheň, Srstík, Němota a Temný půjdou kontrolovat hranice se Stínovým klanem. Hranice s Ledovým klanem půjde kontrolovat Sokol a Tygrouš, ke kterým se může připojit Stínka"dokončila Tajemná a zamířila do Černodrápčina doupěte.

Oheň s Temným a Němotou už čekali na velitelčina učedníka. Srstík k nim přiběhl a omluvil se za zpoždění.
"Hlavně si dávej pozor, protože jestli se ti něco stane tak nás Tajemná rozcupuje"povzdechl si oheň a vyrazil z tábora. Němota běžela hned za Ohněm, za ní běžel Srstík a pak Temný. Když se dostali na hranice se Stínovými. Všichni ucítili cizí pach,a le nepatřil žádnému klanu. Tulák.
Temný zahlédl šedou srst v podrostu. Prskl. Němota společně se Srstíkem se začali plížit, každý z jedné strany. Oheň a temný se ani neplížili prostě vyrazily a přitlačily malého šedého kocourka k zemi. Srstík doběhl k nim. Jen němota se zastavila několik kroků od nich a prohlížela si kocourka. Vypadal ještě na učedníka. Měl šedou srst a zelené oči, které jí pozorovali.
"Co tu chceš?"prskl na něj Temný. Prohlédl si ho a pak se koukl na Němotu.
"Chci vám pomoct" mńoukl kocourek přidušeně."Mám pro vaší velitelku informace o Stínovém klanu" dopověděl a zasípal.
Oheň ho chvíli pozoroval a pak ho pustil Temný ho napodobil. Koucourek se napřímil a ulízl si srst n boku.
"Jmenuji se Smrťák"mňoukl na Ohně a Temného. Pak se koukl na Srstíka a na Němotu. Temný Smrťáka bouchl do hlavy, ale jen lehce aby ho omráčil. Pak ho Srstík a němota odnesli společně do tábora a Oheň s Temným zůstali na hranicích.

Ohníček, Modroočka a Kostra došli na břeh řeky kde začínaly jejich hranice s Říčním klanem. Prošli podél řeky. Potkali skupinu koček, která také hlídala jejich území. Prohodili spolu pár slov a pak se vrátili do hor, kde začali lovit, aby do tábora přinesli úlovek.

Sokol a Tygrouš už vyšli z tábora, když za nimi přiběhla Stínka, která se mohla přidat.
"Zdravím Sokole a Temný" mňoukla na oba a pak se rozhlížela po okolí. Na hranici s Ledovým klanem dlouho nebyla. Naposledy když si prohlížela teritorium jejich klanu.
Na hranicích klanu potkali i učednici s její učitelkou. Sokol se s ní znal.
"Zdravím Rainpath"pozdravil válečnici Ledového klanu. Rainpath na něj kývla hlavou.
"Tohle je Jiskra moje učednice" mňoukla a kývla hlavou k učednici vedle sebe.
"Tak to jí dobře uč" odpověděl Sokol a pousmál se. "Tohle je Tygrouš a Stínka " představil Rainpath své společníky. Ta na ně kývla hlavou.
"Omlouvám se, ale musíme jít měj se Rainpath" rozloučil se s ni sokol a polečně s Tygroušem a Stínkou běželi dál.

Důležitá otázka

31. prosince 2011 v 17:06 | Liz |  Ostatní
Takže mám na vás otázku ohledně příběhu..Napadlo mě že bych psala sváteční speciály. Např. silvestrovský speciál...bylo by to že kočky slaví silvestra..nebo něco na ten způsob..Souhlasíte??
Prosím všechny odpovězte budu se řídit podle většiny!!!!!!

Horský klan 4.část

31. prosince 2011 v 14:59 | Liz |  Příběh Horského klanu
Jakmile Sokol domluvil s Tajemnou zaběhl se ještě kouknout za Kapradinou. Vypadala líp a už spala. Všiml si Černodrápky, která připravovala nějáké bylinky.
"Zdravím Černodrápko, nevíš kdy bude moct Kapradina zase učit?"zeptal se jí. Černodrápka se na něj koukla.
"No myslým že příští úplněk už bude moct" odpověděla mu."Teď by si, ale měl jít spát Sokole"mňoukla na něj. Sokol tedy vyběhl od léčitelky a šel do svého pelíšku, kde hned usnul.

Srstíkovi se zdál znovu ten stejný sen jako minulou noc, ale tentokrát tam na něj Stínka volala"Zachraň mě Srstíku, prosím". Hned jak to uslyšel probudil se. Zatřepal hlavičkou a protáhl se.
Vyběhl ven. Slunce už stálo nejvýše a viděl jak Tajemná, Sokol a Modroočka odcházejí. Musel vzbudit Ohníčka a Stínku, jinak si to všichni tři pořádně slíznou. Zaběhl zpět do doupěte učedníku a čumáčkem tam drkal do Stínka.
"Vstávej Stínko učitelé už odešli" mňoukl na ní. Stínka se převalila, ale když do ní Srstík hodně dloubl hned se probudila.
"Co se děje?"vyprskla na něj. Srstík už mezitím vzbudil Ohníčka.
"Učitelé už odešli musíme jít" mňoukl na ně a vyběhl z doupěte následovaný Stínkou a Ohníčkem. Společně proběhli tunelem a chtěli se vydat na plácek, ale cestou tam necítil pach ani jendoho z učitelů. Vrátili se zpět k tunelu a začali větřit. Po chvíli Ohníček našel pach a podle něj šly. Vedl dolů k řece. Řeka byla nejníže položená v jejich teritoriu, ale proč by tam učitelé chodili. Když vyšli z lese zahlédli Sokola, jak sedí u řeka a spokojeně na ně kouká.

Sokol mrskl ocasem, když si všiml že Stínka a ostatní přišli. To byl signál pro Tajemnou a Modroočku, že mají zaútočit. On sám se rozběhl proti Stínce a svojí vahou jí přilpil k zemi. To samé se stalo u Ohníčka a Srstíka.
Tajemná, Modroočka i Sokol ze svých učedníků slezli.
"Vidíš Sokole ještě nejsou připravení"mňoukla Tajemná a otočila se k Srstíkovi i ostatním zády.
"Asi si měla pravdu, tahle reakce byla dost slabá"odpověděl jí Sokol.
Modroočka se koukla na Ohníčka. Byl jejím učedníkem jen chvíli, ale přesto doufala že ho něco naučila.
Tajemná se otočila k učedníkům.
"Co byste měli udělat když na vás zaútočí kočka?"zeptala se jich Tajemná. Přelétla pohledem učedníky.
"Měli bysme se bránit"mňoukla potichu Stínka. Už pochopila co měl znamenat předchozí útok.
"Ano a měli byste být připraveni vždy a ať je to kočka z vašeho nebo cizího klanu" mňoukla naštvane Modroočka.
"Dokázali by jsme to prominout Srstíkovi a Ohníčkovi, na ně byl útok ze zálohy, ale ty Stínko si viděla že proti tobě běžím, věděla si co udělali Modroočka s Tajemnou a přesto si jen stáola a čekala"prskl Sokol. Tajemná se po Sokolovi ohlédla. Nebyl naštvaný, ale sklamaný.
"Dobře tedy, dneska se budete pokoušet nás přeprat. Upozorňuji vás nesnažte se aby jste nám neublížily. My na vás půjdeme jako na sobě rovné"mňoukla na ně Tajemná.Sokol se otočil zpět ke Stínce. Modroočka si stoupla naproti Ohníčkovi.

Tajemná skočila na Srstíka. Ten se skrčil a když byla Tajemná nad ním kopl jí zadní tlapkou do břicha a odběhl dřív než dopadla. Těsně potom co Tajemná dopadla na ní Srstík skočil a přitlačil jí zemi. Packu jí držel pod krkem.
Stínka se koukala na Sokol, věděla že bude silný, ale ona měla výhoodu že je měnší. Rozběhla se proti němu a koukala mu na ramena. Přitom mu podklouzla pod pbřichem a zezadu na něj skočila a přitlačila ho svou váhou na zem.
Modroočka vyběhla proti Ohníčkovi. Ten jí, ale přeskočil a dopadl ze ní. Podrazil jí tlapky a Modroočka spadla. Ohníček jí skočil na záda a přišpendlil jí k zemi.

Vážka si krála ve školce s koťaty. Obě pořád mňoukala a skákala po ní. Ani si nevšimla že do školky vešel Oheň. Ten na ně chvíli koukal a usmíval se.
"Zdravím Vážko" pozdravil jí a usmál se na ní. Vážke se na něj koukla a pak hned zase věnovala pozornost koťatům.
"Vzal ze země dvě ryby a přinesl je až k Vážce. "Přinesl jsem ti tvůj příděl jídla" mňoukl na ní a pak se otočil a odcházel.
"Děkuju" stihla na něj mňouknout Vážka než jí zmizel z dohledu.

Němota byla zrovna na lovu společně s kostrou. Učedníci už nemohli lovit sami, z důvodu Stínnových na jejich území.
Kostra uviděla ze stromu nějáký pohyb v podrostu, Přikrčila se a skočila dolů. Trefila se přesně. Do tlamičky chytila malého hryzce. Němota už toho také dost ulovila a tak se mohli vrátit do tábora i se svým úlovkem. Cestou nic neříkali jen naslouchali jestli je někdo nepozoruje. Když došli do tábora hodili svůj úlovek na hromadu a každá si svůj podíl.
Jedli společně. Němota už snědla svou rybu a rozhlédla se po táboře. Ze školky právě vycházel Oheň a do tábora přicházela Tajemná, sokol a Modroočka společně s učedníky.
Kostra už také dojedla a zaměřila se na Tajemnou. Už dva dny čekali co udělají s nepřáteli na jejich území, kteří napadli Kapradinu.
Tajemná začala najednou svolávat shromáždění. Všechny kočky si sesedlai před ní a nastražily uši. Chyběli tu jen dvě. Zlatá vážka, která byla s ko´taty a Kapradina, která se léčila.
"Vím že všichni čekáte až vyženeme Stínový klan z našeho území" mňoukla Tajemná. "Myslím že dnes večer nadešel čas" pronesla a koukala na následek toho co řekla.
"Půjdou se mnou čtyři kočky, které vyberu" mňoukla a rozhlédla se po kočkách. Vybírala nejvhodnější kandidáty. "Půjde se mnou Temný, Tygrouš, Oheň a Sokol" mňoukla a jmenované kočky se sešli u ní. "Doufám že nám Hvězdný klan bude přát. Tímto končím toto shromáždění" mňoukla Tajemná a zaměřila se na válečníky po svém boku.
Najednou k nim přiběhla Černodrápka se Srstíkem.
"Tajemná měli jsme vidinu. Hvězdný klan nás oba varoval" mňoukla roztřeseně Černodrápka při čemž koukala střídavě z Tajemné na Srstíka.
"Oba?" zeptal se nevěřícně Tajemný. Nikdo kromě léčitelů neměl komunikovat s Hvězdným klanem.
"Ano oba"potvrdila Tajemná, "Srstík dokáže také občas s Hvězdným klanem komunikovat" odpověděla Tajemnému na nevyřčenou otázku. "Co jste viděli?" zeptala se Černodrápky a Srstíka.
"Viděli jsme hroznou bitvu se Stínovým klanem" odpověděla smutně Černodrápka.
"Pak tedy se na tuto bitvu připravte, jelikož my jsme v právu" Mńoukla Tajemná a společně s válečníky vyběhla z tábora.

Tygrouš

31. prosince 2011 v 14:25 | Liz |  Členové Horského klanu

Tygrouš

(Okurče, Wormsík)
Je to jeden z válečníků klanu.
Je to kocour s oranžovou srstí a černými pruhy, na nohách a na ocase má tmavě hnědé fleky. Oči má hnědé.
Nerad zabíjí kočky, je hodný, milý.
Nejlépe mu jde obrana a je jedním z nejlepších bojovníků v klanu.
Obrázek od Okurče:

Němá odpověd

31. prosince 2011 v 14:20 | Liz |  Členové Horského klanu

Němá odpověd

(Okurče, Wormsík)
Je to mladá válečnice.
Je to bílá kočka, která má na učích a na ocasu šedé pruhy. Oči má zelené.
Je hodná, důvěřivá, oddaná a spolehlivá.
Nejlépe jí jde plavání a boj.
Je zamilovaná do Smrtícího doteku, který upozornil klan na útok Stínových. Její učitelkou byla Kostra.


Kostra

31. prosince 2011 v 14:16 | Liz |  Členové Horského klanu

Kostra

(Okurče, Wormsík)
Je to válečnice, jejím učedníkem je Hnědák.
Je to bílá kočka s orančovým mourováním. Oči má oranžové až červené.
Je krvelačná, zabijácká, ale vetšina klanu jí důvěřuje.
Nejlépe jí jde lovení na stromě a ve vodě.
Když byla malá srazilo jí auto, ale přežila.

Flíček

30. prosince 2011 v 18:23 | Liz |  Členové Horského klanu

Flíček

(později Jaguár)
(Liz)
Je to učedník a jeho učitelkou je Bažinná.
Malý hnědý kocourek s černými flíčky po celém těle a s modrýma očima.
Je hodně zvídavý, hodný, milý, přátelský, ale občas neposlušný.
Nejlépe mu jde běh a lov.

Růžička

30. prosince 2011 v 18:22 | Liz |  Členové Horského klanu

Růžička

(později Růže)
(Liz)
Je to učednice a jejím učitelem je Temný.
Je to malá štíhlá kočička s černou srstí a na čele má bílé cloupky do tvaru růže. Má zelené oči s odlesky hnědé.
Je hodně zvídavá, chytrá a mylá, poslušná.
Nejlépe jí jde lov a plavání.


Horský klan 3.část

30. prosince 2011 v 11:03 | Liz |  Příběh Horského klanu
Sokol běžel na tréninkový plácek. Ucítil tu pach Kapradiny, ale ten vedl směrem do lesa. Šel po pachu. najednou ucítil štiplavý pach Stínových, ale byl podivně čerstvý. Šel po pachové stopě až došel skoro k hranicím. Zahlédl asi dva válečníky stínových, ale na území Horského klanu. To se mu moc nelíbilo. Z tohohle důvodu byla Kapradina tak zřízená. Stínový jí podle napadli a ještě v přesile. Potichu začal couvat pryč a na tréninkovém plácku se rozběhl směrem k táboru. Když vběhl do tábora měsíc byl už na obloze nejvýše, tak zalezl do válečnického doupěte a usnul.

Tu noc se Srstíkovy zdál zvláštní sen. Byl na tréninkovém plácku a všude okolo něj zuřila bitva. Nevěděl kdo boj začal, ale viděl známé tváře. Stínka se prala s velkým válečníkem. Ohníček bojoval s nějakou učednicí. Zahlédl i Tajemnou jak se pere s nějakým velkým kocourem.
Najednou se probudil. Rozhlížel se okolo sebe až uviděl vedle sebe chomáč chlupů a najednou si uvědomil že to je Stínka. Vstal a protáhl se. Vyběhl ven.
Slunce ještě nestálo nejvýš, ale Tajemná, Sokol a Modročka seděli uprostřed tábora a čekali. Nechápal proč je s nimi Sokol. Většinou tam sedávala Kapradina. Uslyšel za sebou nějáký zvuk, otočil hlavu a uviděl Stínku a Ohníčka jak vycházejí z doupěte. Oba vypadali ještě rozespale.
Najednou se táborem rozlehlo bolestivé mňouknutí. Tajemná otočila rychle hlavu ke školce a hned nato se k ní rozběhla. Sokol odběhl k Černodrápce, která se okamžik nato vynořila ze svého doupěte a taky spěchala ke školce.

Vážka zařvala bolestí. Začala rodit. Po chvíli se ve vchodu objevila Tajemná a hned nato i Černodrápka. Nikoho jiného neviděla. Koťata už chtěla na svět a ona jim nemohla bránit. Po nějáké době už se Vážka koukala na dvě malá koťátka. Jednu kočičku a jednoho kocourka. Přemýšlela nad jejich jmény. Tajemná se na Vážku hrdě koukala. Věděla že to Vážka zvládne. Zvládla už i horší věci a nebylo jich málo.
"Jak se budou jmenovat?"zeptala se Černodrápka. Podívala se na koťata jedno bylo hnědé s černými puntíky a druhé bylo černé s bílými chloupky na čele, které vypadaly jako růže.
"No myslím že tenhle" ukázala na flekaté kotě" by mohl být Flíčkokotě a tahle"ukázala na černou kočičku" by mohla být Růžokotě odpověděla Vážka na otáku Černodrápky.

Mezitím Sokol stál venku a přemítal co by měl udělat. Věděl že Vážka nemá ráda mladé válečníky a taky moc dobře věděl proč, ale měl divný pocit že by tam měl jít, ale místo toho se zvedl a zamířil k léčitelskému doupěti a za Kapradinou. Cestou se k němu připojila i Stínka.
"Sokole kam jdeš?"zeptala se Stínka nevinně a zvědavě.
"Jdu se kouknout za Kapradinou"mňoukl na ní a vešel do léčitelčina doupěte, kde hned zamířil ke Kapradině. Vypadala o mnoho líp než včera.
"Co se jí stalo?"zeptala se vylekaně Stínka a koukala na svou učitelku. Kapradina se opatrně zvedla a koukla na Stínku. Usmála se.
"Nic se nestalo jen jsem se poškrábala o trní když jsme se rozdělily na lov" odpověděla Stínce s lehkostí. Chtěla jí ušetřit starostí se stínovým klanem. Sokol už chtěl něco namítnout, ale v tom se vrátila Černodrápka. Stínka se se svou učitelkou rozloučila a vyběhla ven, kde Tajemná svolávala klan.
Sokol se jen na Kapadinu podíval "Já to matce řeknu" mňoukl na ní potichu a pak odešel na shromáždění.

Tajemná svolala shromáždění musela oznámit dvě zprávy jednu dobrou a tu druhou špatnou. Přelétla pohledem celý klan.
"Musím vám oznámit dvě zprávy, začnu tou horší" mňoukla Tajemná a koukla na Sokola, ten na ní kývl a pousmál se. "Moje zástupkyně Kapradina byla zraněna a proto teď nějakou dobu nebude moct učit svou učednici Stínku" oznámila a kývla na Stínku aby se postavila, pak pokračovala: "Jeden válečník souhlasil že bude Stínku učit. Tvým novým učitelem Stínko bude Sokol, ale až se Kapradina uzdraví bude tě opět učit ona" mňoukla Tajemná a koukla na Stínku, že se může opět posadit.
"Nyní vám povím tu lepší zprávu. Zlatá vážka dnes porodila dvě koťata. Flíčkokotě a Růžokotě. Doufám že je mezi sebe příjmete a také doufám že se Vážka srovná se vším co pro ní její život nastražil. Tímto končím shormáždění." dopověděla Tajemná a zamířila směrem ke svému pelíšku.
Sokol se za Tajemnou rozběhl. "Tajemná počkej prosím musím ti říct něco důležitého"zavolal za ní Sokol.
"Tak pojď promluvíme si v soukormí"mňoukla na něj a společně zamířily do jejího pelíšku.

Oheň se vrátil z obhlídky severní hranice s Říčním klanem. Když vešel do tábora zaslechl jen poslední zprávu. Vážka měla koťata. To byla dobrá zpráva. Třeba přestane být tak přecitlivěla. Doběhl ke shromážděným kočkám a rozhlédl se po nich.
Pak zamířil za Vážkou do školky. Strčil dovnitř hlavu a rozhlédl se.
"Ahoj Vážkou" mňoukl na zlatou kočku, která ležela naproti němu. Vážka se na něj jenom koukla a přivřela oči.
"Ahoj Ohni" oplatila mu pozdrav a koukla na svoje dvě koťata. Oheň k ní šel blíž a prohlédl si je.
"Jsou krásná" pochálil koťata a usmál se na Vážku.
Najednou strčila do školky hlavu Tajemná.
"Co tu děláš? Vážka musí odpočívat" prskla na Ohně a ten vyběhl ze školky a ani se neohlédl. Vážka byla pořád zvláštní.
Zaběhl do válečnického doupěte a rozhlédl se po ostatních. Všichni spali, až na Temného ten pořád koukal na vchod.
"Ahoj Temný" pozdravil ho Oheň a zalezl do svého pelíšku, kde si spokojeně lehl a usnul.
Temný ho po chvíli následoval a taky usnul.

Temný

30. prosince 2011 v 10:55 | Liz |  Členové Horského klanu

Temný

(Černá hvězda, Noční trolejbus)
Je to zástupce klanu. Jeho učednicí je Růžička.
Je to černý kocour s jantarovýma očima, namodralou tlapuo a namodralými pruhy na ocase. Má dlouhé sotré drápy.
Je to neurotický kocour, ale dokáže být občas i milý.
Nejlépe mu jde boj a obrana.
Je zamilovaný do Modroočky. Bojoval s ní v bitvě, kde přišla o oko a on jí dovedl k léčitelce. Má ještě bratra Stříbrného.
Jeho učednice Půlnoc zemřela v bitvě se Stínovým klanem. Jeho družkou je Modroočka.